Gretsch Jet Firebird 1963

Formerly owned by Kevin Cadogan of Third Eye Blind

AUT_2242.JPG
AUT_2242.JPG
AUT_2242a.JPG
AUT_2242a.JPG
AUT_2243.JPG
AUT_2243.JPG
AUT_2245.JPG
AUT_2245.JPG
AUT_2246.JPG
AUT_2246.JPG
AUT_2247.JPG
AUT_2247.JPG
AUT_2248.JPG
AUT_2248.JPG
AUT_2249.JPG
AUT_2249.JPG
AUT_2250.JPG
AUT_2250.JPG
AUT_2252.JPG
AUT_2252.JPG
AUT_2253.JPG
AUT_2253.JPG
AUT_2254.JPG
AUT_2254.JPG
AUT_2255.JPG
AUT_2255.JPG
AUT_2256.JPG
AUT_2256.JPG
AUT_2257.JPG
AUT_2257.JPG
AUT_2258.JPG
AUT_2258.JPG
AUT_2259.JPG
AUT_2259.JPG
AUT_2260.JPG
AUT_2260.JPG
AUT_2261.JPG
AUT_2261.JPG
Gretsch Jet Firebird 1963 red former Kevin Cadogan.jpg
Gretsch Jet Firebird 1963 red former Kevin Cadogan.jpg
Gretsch Jet Firebird 1963 red in case.jpg
Gretsch Jet Firebird 1963 red in case.jpg
Kevin Cadogan certificate of authenticity Gretsch Jet Firebird 1963 no62771.jpg
Kevin Cadogan certificate of authenticity Gretsch Jet Firebird 1963 no62771.jpg
Kevin Cadogan photo playing onstage Gretsch Jet Firebird 1963 no62771.jpg
Kevin Cadogan photo playing onstage Gretsch Jet Firebird 1963 no62771.jpg
OriginalCase5101.jpg
OriginalCase5101.jpg
OriginalCase5102.jpg
OriginalCase5102.jpg
OriginalCase5103.jpg
OriginalCase5103.jpg
OriginalCase5104.JPG
OriginalCase5104.JPG
OriginalCase5105.JPG
OriginalCase5105.JPG
OriginalCase5106.JPG
OriginalCase5106.JPG
OriginalCase5107.JPG
OriginalCase5107.JPG
OriginalCase5108.JPG
OriginalCase5108.JPG
OriginalCase5109.JPG
OriginalCase5109.JPG